Художник Микита

Artist Mykyta

«Mykyta» Didyk Olga

In 1995 she graduated from Ivan Trush Lviv State College of Decorative and Applied Arts, specialty - graphics.

In 2005 she graduated from Ukrainian Academy of Printing ( Lviv city)

The artist has been working under the

pseudonym "Mykyta" since college time.

She regularly participates in regional, personal and All-Ukrainian exhibitions.

Her paintings have fans both in Ukraine and abroad (Germany, France, Japan, Moldova, Italy, USA, Poland, Spain, Portugal).

The author tries to convey a variety mood of nature, different human’s inner experiences, her own impressions through color, rhythm, lines

and stains in her paintings. She wants her paintings to bring positivity in people’s homes.

She loves her family, her Bukovinian native land, classical music, horses and cherry pies.


Education: 1998 - 2005 Ukrainian Academy printing them. Ivan Fedorov, Lviv.

1991 - 1995 Ivan Trush Lviv State College of Decorative and Applied Arts, Lviv.

Work experience: 1995 - 1997 Khotyn Children's Art School, Teacher.

Since 1997, Freelance Artist.


Освіта: 1998 – 2005 Українська академія друкарства ім. Івана Федорова, м. Львів.

1991 – 1995 р. ЛДКДУМ ім.І.Труша, м.Львів.

Досвід роботи: 1995 – 1997 Хотинська ДХШ, Викладач.

З 1997 року, Вільний Художник.

«Микита» Ольга Дідик

У 1995 році закінчила Львівський коледж

декоротивно-прикладного та ужиткового мистецтва ім. Ів.Труша, спеціальність - графіка.

У 2005 році закінчила Львівську академію друкарства ім. Івана Федорова.

Художниця працює під псевдонімом «Микита», ще з часів навчання в коледжі.

Бере участь у регіональних, персональних та Всеукраїнських виставках.

Її твори знайшли поціновувачів як в Україні, так і за кордоном (Німеччина, Франція, Японія,

Молдавія, Італія, США, Польша, Іспанія, Португалія).

В своїх роботах автор намагається передати різноманітні настрої природи, внутрішні переживання людей, власні враженні через колір, ритм, лінії та плями, щоб вони несли позитив в оселі людей.

Виховує з чоловіком трьох дітей, любить свою сім’ю, свій рідний Буковинський край, класичну музику, коней та пиріжки з вишнями.